Polityka zwrotów

§1. Prawo do odstąpienia od umowy

Użytkownikowi przysługuje prawo do odstąpienia od umowy zawartej na odległość w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny, chyba, że zamówiony towar nie podlega zwrotom z powodów wymienionych w §5. Regulaminu.
Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dostarczenia Produktu.

Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy należy poinformować nas o swojej decyzji o odstąpieniu od umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład pismo wysłane pocztą lub pocztą elektroniczną).  

Dane do kontaktu: Asani Zuzanna Dziedzic, adres: Jeziorowa 60c, 03-991 Warszawa, NIP 9522203020, REGON 385220080.

W sprawie odstąpienia od umowy można kontaktować się również elektronicznie pisząc na adres e-mail: contact@maalea.com

Mogą Państwo skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy, jednak nie jest to obowiązkowe. Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby wysłali Państwo informację dotyczącą wykonania przysługującego Państwu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.

§2. Skutki odstąpienia od umowy

W przypadku odstąpienia od niniejszej umowy wszystkie otrzymane od Państwa środki zostaną zwrócone nie później niż 14 dni od dnia, w którym zostaliśmy poinformowani o Państwa decyzji. Zwrotu płatności dokonamy przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Państwa użyte w pierwotnej transakcji lub na numer konta podany w wiadomości informującej o odstąpieniu od umowy.

Towar/y należy odesłać lub przekazać na adres firmy Asani Zuzanna Dziedzic – Jeziorowa 60c, 03-991 Warszawa niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż 14 dni od dnia, w którym poinformowali nas Państwo o odstąpieniu od umowy. Termin jest zachowany, jeżeli odeślą nam Państwo towar/y przed upływem 14-dniowego terminu. 

Będą musieli Państwo ponieść bezpośrednie koszty zwrotu/przesyłki zwracanych towarów.

Mój Koszyk